понедельник, 14 января 2013 г.

Как принимать деньги? Нжен ли счет в банке? Нужен ли кассовый аппарат? ( і про всі розрахункові операції)

Я еще не принимал деньги у клиентов, потому сейчас подумал, а как мне их принимать и нужна ли касса или что-то еще???

Нашел текст из которого следует, что ПП может принимать деньги  сам в любом месте, и ложить их в портфель, а деньги записывать в книгу доходов и затрат.

"ФОП може визначити для себе касу як місце, де знаходиться сам ФОП (його касир) та його портфель (інший засіб зберігання) для зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Якщо ФОП (його касир) працюватиме в постійному русі, то й каса постійно переміщуватиметься з ним. Тому місце, в якому в певний момент часу знаходиться ФОП (його касир) та здійснює готівкові розрахунки (умова 1) та в якому він приймає, видає, зберігає готівкові кошти, інші цінності, касові документи (умова 2) відповідно до Положення № 637 буде його касою."

"Замість касової книги для оприбуткування готівки ФОП використовують Книгу доходів і витрат"

"ФОП не зобов'язаний оформляти готівкові операції за допомогою прибуткових і видаткових касових ордерів. "

У меня бил вопрос нужен ли счет в банке для препринимателя

"Поточний рахунок у банку ФОП відкривати не повинен. Для ФОП Положенням № 637 не встановлено строків здавання готівки до банку (у главі 5 зазначається лише про встановлення строків для підприємств). Тому їм і не потрібно встановлювати ліміт каси. Готівкову виручку ФОП може здавати до банку для зарахування на поточний рахунок у будь-який момент, коли визнає за потрібне, і в будь-якій сумі."

А как ФОПу вообще указывать пришедшие деньги? Просто записывать все деньги, которые были получены в книгу доходов и затрат (это та, которая была выдана при регистрации ФОПа)

"Які норми Положення № 637 має виконувати ФОП?
ФОП повинен правильно оприбуткувати готівку в касі. Згідно з п. 2.6 Положення № 637 уся готівка, що надходить до каси, має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
При цьому під оприбуткуванням готівки в Положенні № 637 розуміється проведення підприємствами та ФОП обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, Книзі обліку доходів і витрат, КОРО.
Таким чином, для ФОП з урахуванням норм п. 2.6 Положення № 637 оприбуткуванням готівки в касі є:
— відображення готівки, що надійшла, у Книзі обліку доходів і витрат"

Вот весь текст,где есть еще много полезного:


КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ У ПІДПРИЄМЦЯ:
як оформляти і в чому відмінності від каси підприємства
 
Вимоги до каси та оформлення руху готівкових коштів для підприємців відрізняються від вимог для юридичних осіб. Для підприємців Положення № 637 висуває простіші вимоги і оформлення касових операцій для них менш зарегульоване.
У сьогоднішній статті розповімо про те, як оформляти касові операції підприємцю, чи потрібно розраховувати йому ліміт каси, яка відповідальність підприємця за похибки при здійсненні касових операцій.
Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Що є касою у підприємця?
Порядок ведення касових операцій у національній валюті України для підприємств та ФОП регламентують норми Положення № 637. Його норми має бути дотримано і підприємцями при здійсненні касових операцій.
Причому до касових операцій Положення № 637 відносить операції підприємств та підприємців між собою та з фізичними особами, пов'язані з прийманням та видачею готівки при проведенні розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.
Касові операції здійснюються в касі. Визначення надано в п. 1.2 Положення № 637: «Каса — це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів».
При цьому в Положенні № 637 вимогу про обов'язкову наявність каси та про обов'язок керівників забезпечити належне обладнання каси і належне зберігання в ній грошових коштів передбачено лише для підприємств (п. 4.1). Тому для ФОП не обов'язково розглядати касу як «укріплене» приміщення.
Із цього можна зробити висновок, що касою у ФОП буде місце, де він:
умова 1 — здійснює готівкові розрахунки;
умова 2 — приймає, видає, зберігає готівкові кошти, інші цінності, касові документи.
Подібну думку висловлював і Держпідприємництва в листі від 15.09.05 р. № 8027.
Отже, до ФОП, на відміну від підприємств, Положення № 637 не висуває особливих вимог до облаштування каси саме в приміщенні, та й ще певним чином обладнаному. А тому ФОП може визначити для себе касу як місце, де знаходиться сам ФОП (його касир) та його портфель (інший засіб зберігання) для зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Якщо ФОП (його касир) працюватиме в постійному русі, то й каса постійно переміщуватиметься з ним. Тому місце, в якому в певний момент часу знаходиться ФОП (його касир) та здійснює готівкові розрахунки (умова 1) та в якому він приймає, видає, зберігає готівкові кошти, інші цінності, касові документи (умова 2) відповідно до Положення № 637 буде його касою.
ФОП, які застосовують РРО (РК), слід пам'ятати про обов'язок видати покупцю відповідний розрахунковий документ (чек РРО або РК), що підтверджує здійснення розрахункової операції — приймання готівкових грошових коштів в оплату за товар (роботи, послуги). Якщо підприємець використовує «пересувну касу», то у ФОП має бути портативний РРО (крім випадку, коли ФОП може не застосовувати РРО при здійсненні розрахунків).
Ураховуючи викладене, на практиці можлива ситуація, коли ФОП може прийти до каси свого покупця — підприємства (чи іншого ФОП) для отримання оплати за продані такому контрагенту товари (роботи, послуги). У такому разі каса ФОП знаходитиметься на території контрагента*. При цьому важливо, щоб ФОП у повному обсязі та своєчасно (у день отримання готівки) оприбуткував до своєї «пересувної» каси грошові кошти, прийняті від свого контрагента. Для цього отримання виручки слід відобразити у Книзі доходів і витрат, а в разі використання РРО (РК) — у КОРО. Як правильно оприбуткувати готівку, читайте далі в розділі «Які норми Положення № 637 має виконувати ФОП?» на с. 29. На те, що підприємство може розрахуватися у своїй касі з ФОП за куплені в нього товари (послуги), указує й Нацбанк у листі від 05.12.07 р. № 11-113/4587-12584 (див. ком. у «БТ», 2008, № 24, с. 9).
* Докладніше див. у Пошті тижня «Каса приватного підприємця може переміщатися разом з ним» // «БТ», 2007, № 48, с. 42.
Що стосується фізичної особи, яка може займатися оформленням та здійсненням касових операцій, то це може бути як сам ФОП, так і його найманий працівник. З точки зору посади, на яку слід оформити працівника, котрий займається оформленням касових операцій, це може бути як посада бухгалтера**, так і посада касира. Крім того, працівники на інших посадах також можуть суміщати функції касира. Підприємцю важливо пам'ятати, що з працівником, який працює з готівковими коштами, слід укласти договір про повну матеріальну відповідальність* (пп. 4.7 і 4.8 Положення № 637). Якщо ФОП сам «завідує» своєю касою, то договір про матвідповідальність йому самому із собою укладати не потрібно.
** Про те, що у ФОП може працювати наймана особа на посаді бухгалтера, читайте у статті «Бухгалтерська робота: хто може її виконувати і яка відповідальність за похибки» // «БТ», 2011, № 29, с. 16.
* Докладніше — у Темі тижня «Матеріальна відповідальність працівників» // «БТ», 2008, № 41, с. 41 та у статті «Бухгалтерська робота: хто може її виконувати і яка відповідальність за похибки» // «БТ», 2011, № 29, с. 16.
Висновок: каса у ФОП може як знаходиться у приміщенні (наприклад, місце й кімната з написом «каса»), так і переміщатися разом з ФОП (його касиром). Оформленням касових операцій може займатися як сам ФОП, так і найманий працівник, з яким укладають договір про повну матвідповідальність.

Які норми Положення № 637 ФОП не повинен виконувати?
ФОП не веде касову книгу. Такий висновок робимо з п. 4.2 Положення № 637, де йдеться про ведення касової книги виключно підприємствами (юридичними особами). На це вказує також Нацбанк у листі від 30.10.06 р. № 25-113/2453-11507. Із цим погоджується і ДПАУ (п. 4.8 Методрекомендацій № 210). Замість касової книги для оприбуткування готівки ФОП використовують Книгу доходів і витрат, а в разі використання РРО (РК) — КОРО (див. розділ «Які норми Положення № 637 має виконувати ФОП?»).
ФОП не зобов'язаний оформляти готівкові операції за допомогою прибуткових і видаткових касових ордерів. Вимогу до обов'язкового оформлення готівкових операцій за допомогою прибуткових і видаткових касових ордерів главою 3 Положення № 37 установлено тільки для юридичних осіб. На це вказує Нацбанк у листах від 30.10.06 р. № 25-113/2453-11507 і від 22.11.05 р. № 11-113/3961-11591.
При цьому Нацбанк у листі від 30.10.06 р. № 25-113/2453-11507 щодо прибуткового касового ордера відзначає, що форма цього документа передбачає його застосування лише підприємствами з оформленням цього касового документа бухгалтерією підприємства (виписка, засвідчена відбитком печатки підприємства та підписами бухгалтера і касира), обліком у Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, видачею касиром клієнту відповідної квитанції про прийняття від нього готівки.
Таким чином, ФОП не повинен використовувати прибуткові та видаткові касові ордери. Докладно це питання ми розглянемо далі в розділі «Документальне оформлення касових операцій» на с. 31.
ФОП не встановлює собі ліміт каси. Це прямо зазначено у другому абзаці п. 2.7 Положення № 637. Підприємці самостійно вирішують, де їм зберігати свої готівкові кошти — у касі або на рахунку в банку. Поточний рахунок у банку ФОП відкривати не повинен. Для ФОП Положенням № 637 не встановлено строків здавання готівки до банку (у главі 5 зазначається лише про встановлення строків для підприємств). Тому їм і не потрібно встановлювати ліміт каси. Готівкову виручку ФОП може здавати до банку для зарахування на поточний рахунок у будь-який момент, коли визнає за потрібне, і в будь-якій сумі.
У зв'язку з цим при перевірці дотримання правил готівкового обігу ФОП не можуть бути притягнені до відповідальності за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі згідно з абзацом другим ст. 1 Указу № 436.

Які норми Положення № 637 має виконувати ФОП?
ФОП повинен правильно оприбуткувати готівку в касі. Згідно з п. 2.6 Положення № 637 уся готівка, що надходить до каси, має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
При цьому під оприбуткуванням готівки в Положенні № 637 розуміється проведення підприємствами та ФОП обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, Книзі обліку доходів і витрат, КОРО.
Таким чином, для ФОП з урахуванням норм п. 2.6 Положення № 637 оприбуткуванням готівки в касі є:
— відображення готівки, що надійшла, у Книзі обліку доходів і витрат
або
— якщо підприємець зобов'язаний застосовувати РРО або РК — облік готівкових коштів, що надійшли, у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК)**.
** Питання застосування РРО докладно розглянуто в Темі тижня «РРО для початківців» //«БТ», 2010, № 47, с. 37 та у статті «Приватний підприємець та РРО: правила проведення розрахунків» //«БТ», 2010, № 34, с. 17.
На сьогодні ФОП ведуть два види Книги обліку доходів і витрат:
1. ФОП на спрощеній системі використовують Книгу обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності протягом календарного року (форма № 10), форму якої наведено в додатку 10 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12. Крім того, на практиці прижилися різні варіанти цієї Книги для різних видів діяльності (торговельної, посередницької тощо).
2. ФОП на загальній системі з 21.01.11 р. застосовують Книгу обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, форму якої затверджено наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1025*.
* Про її заповнення читайте у статті «Підприємець на загальній системі: що потрібно знати для ведення діяльності» // «БТ», 2011, № 13, с. 52.
Оскільки ФОП на загальній системі оподаткування при продажі за готівку продукції, товарів (робіт, послуг) зобов'язані застосовувати РРО (РК), то для них готівку буде оприбутковано в момент унесення запису до КОРО на підставі Z-звіту. При цьому згідно з правилами ведення обліку доходів і витрат для ФОП також потрібно внести запис і до Книги обліку доходів і витрат, форму якої затверджено наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1025, на загальну суму продажів. Однак ще раз повторимося — для оприбуткування ФОП-загальносистемникам достатньо внести запис до КОРО підсумковою сумою. Аналогічно і для ФОП — єдиноподатників та фікспатентників, якщо вони зобов'язані використовувати РК та КОРО (наприклад, при продажу пива на розлив): для оприбуткування готівки достатньо внести запис до КОРО, але не варто забувати і про відображення отриманої виручки у Книзі форми № 10.
Суми оприбуткованої готівки мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.
Звертаємо увагу: ігнорувати вимогу про належне оприбуткування готівки не радимо, оскільки це загрожує відповідальністю на підставі абзацу третього ст. 1 Указу № 436 — за неоприбуткування, неповне та/або несвоєчасне оприбуткування в касах готівки передбачено штраф до ФОП у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. Крім того, якщо ФОП застосовує РРО (РК), до порушення правил оприбуткування готівки можуть призвести проведення через РРО неповної суми продажу, нероздрукування фіскального чека (Z-звіту), на підставі якого вноситься запис до КОРО про оприбуткування виручки і, власне, невнесення запису до КОРО. А за такі порушення відповідальність настає вже згідно зі ст. 17 Закону про РРО. Ці штрафи накладаються незалежно один від одного. Отже, у деяких ситуаціях неправильне оприбуткування або неоприбуткування взагалі може призвести до одночасного накладення штрафних санкцій згідно з нормами і Указу № 436, і Закону про РРО.
ФОП має дотримуватись 10-тисячного обмеження розрахунків. Пунктом 2.3 Положення № 637 передбачено, що готівкові розрахунки одного підприємства (ФОП) з іншим підприємством (ФОП) протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами не повинні перевищувати 10000 грн. (постанова Правління НБУ від 09.02.05 р. № 32). Кількість підприємств (ФОП), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
Отже, на користь одного контрагента сам підприємець або його наймані працівники, які отримали підзвітні кошти, можуть здійснити платіж сукупно не більше 10000 грн. за один день. Якщо цього ж дня ФОП хоче сплатити на користь свого контрагента суму понад 10000 грн., то, крім готівкової оплати в сумі не більше 10000 грн., він може здійснити безготівковий платіж зі свого банківського рахунка на банківський рахунок свого контрагента. При цьому розмір безготівкового платежу нічим не обмежується.
Що стосується сплати ФОП готівкою через касу банку, то для ФОП, який сплачує такий платіж, він є готівковим платежем, а тому має дотримуватися 10-тисячне обмеження. А от для контрагента, на користь якого ФОП сплатив гроші, такий платіж буде безготівковим.
При дотриманні 10-тисячного обмеження не відграє ролі кількість працівників, які здійснили розрахунки готівкою на користь одного підприємства (підприємця). Головне, щоб загальна сума проведених розрахунків на користь такого підприємства (підприємця) за один день не перевищувала 10000 грн.
Крім того, податківці (п. 4.8 Методрекомендацій № 210) і Нацбанк (листи від 05.12.07 р. № 11-113/4587-12584 // «БТ», 2008, № 24, с. 9 і від 10.08.07 р. № 11-113/3036-8220) вважають, що 10-тисячне обмеження також поширюється на випадки, коли працівник витрачає власні готівкові кошти для вирішення виробничих (господарських) питань ФОП.
При цьому 10-тисячне обмеження не поширюються на такі операції:
а) розрахунки ФОП з фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, у тому числі з Пенсійним фондом зі сплати єдиного внеску;
б) добровільні пожертвування і благодійну допомогу;
в) використання коштів, виданих на відрядження.
Що стосується відповідальності за перевищення ліміту згідно з Указом № 436, то для ФОП, на відміну від підприємств, вона навряд чи настане. Справа в тому, що згідно з п. 2.3 Положення № 637 сума перевищення 10-тисячного обмеження розрахунково додається до фактичних залишків готівки в касі в день здійснення такої оплати та порівнюється із затвердженим лімітом каси. При цьому за перевищення встановленого ліміту каси передбачено відповідальність згідно з абзацом другим ст. 1 Указу № 436. Однак, як зазначалося вище (див. розділ «Які норми Положення № 637 ФОП не повинен виконувати?» на с. 29), такий штраф до ФОП не застосовують.
На підприємця в цьому випадку хіба що можуть накласти штраф за ст. 1642 КУпАП за порушення правил ведення касових операцій — від 136 до 255 грн. (за повторне порушення — від 170 до 340 грн.). Але це скоріше теоретична імовірність, оскільки рішення про накладення штрафу за це порушення мають право виносити посадові особи органів Держфінінспекції (колишнє КРУ), а діяльність ФОП цей орган практично не перевіряє. Що стосується співробітників ДПС, які контролюють дотримання порядку ведення касових операцій, то накладення цього адмінштрафу не входить до їх повноважень. Вони можуть притягти до відповідальності на підставі Указу № 436 і Закону про РРО.
До речі, самі податківці в ЄБПЗ роз'яснюють: згідно з листом НБУ від 30.11.09 р. № 11-110/5407-22151 притягти до відповідальності підприємця за здійснення готівкового розрахунку на суму понад 10000 грн. з іншим підприємцем протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами відповідно до норм Указу № 936 неможливо.

Документальне оформлення касових операцій
Загальні положення. Суми оприбуткованої готівки мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.
Згідно з п. 3.1 Положення № 637 касові операції оформляються касовими ордерами (прибутковими та видатковими), видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами, які відповідно до законодавства підтверджують факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів. Касові операції, що здійснюються згідно із Законом про РРО, оформляються на підставі вимог цього Закону.
Водночас із глав 3 і 4 Положення № 637 випливає, що ФОП зобов'язаний складати не всі названі вище документи.
Касову книгу не веде. Як зазначалося вище, ФОП не веде касову книгу. Для оприбуткування готівки замість касової книги ФОП використовує Книгу обліку доходів і витрат, а в разі застосування РРО (РК) — КОРО. Що стосується ведення якогось додаткового регістру для обліку руху готівки (видача під звіт на відрядження, на закупівлю тощо), то його ФОП вести не обов'язково (за бажанням для зручності обліку заборгованості може складати відомість у довільній формі).
Прибуткові та видаткові касові ордери вести не зобов'язаний. Із норм Положення № 637 також випливає, що ФОП не зобов'язаний оформляти прибуткові та видаткові касові ордери. Це впливає з глави 3, в якій чітко прописується обов'язок виписувати прибуткові та видаткові касові ордери тільки юридичними особами. ФОП здійснюють документальне оформлення касових операцій залежно від виду і специфіки своєї діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів, що поширюються на їх діяльність. На це Нацбанк указує у своїх листах від 30.10.06 р. № 25-113/2453-11507 і від 22.11.05 р. № 11-113/3961-11591.
Крім того, з пп. 3.3 і 3.4 Положення № 637 випливає, що підписувати касові ордери зобов'язані посадові особи підприємства (керівник, головний бухгалтер), яких у ФОП немає.
Незважаючи на викладені вище норми Положення № 637 та роз'яснення Нацбанку з цього питання як органу, який розробив і затвердив Положення № 637, таку позицію поділяють далеко не всі.
Так, Держкомпідприємництва спочатку не заперечував проти того, що ФОП при готівкових розрахунках не повинні використовувати бланки прибуткових і видаткових ордерів, оскільки підприємець не веде касову книгу (лист від 16.03.05 р. № 1679). Але пізніше його думка змінилася, і в листі від 15.09.05 р. № 8027 уже йдеться про необхідність оформляти видатковими касовими ордерами видачу коштів із каси під звіт найманим працівникам підприємця. Безумовно, для уникнення спорів із працівниками передачу грошових коштів під звіт потрібно оформляти документально. І, безумовно, у цій ситуації видатковий касовий ордер якраз і доречно застосовувати. Але використовувати саме видатковий ордер — це все-таки не обов'язок ФОП. Підприємець (його бухгалтер, касир) може видати гроші й за видатковою відомостю чи оформити передачу в довільній формі, надавши такому документу статусу первинного за допомогою заповнення реквізитів, властивих первинному документу (див. статтю «Первинні документи: складаємо, заповнює, підписуємо, зберігаємо…» // «БТ», 2011, № 39, с. 10). Тому вважаємо дещо спірним висновок про обов'язкове використання видаткового касового ордера підприємцем.
Податківці пішли далі. На їх думку, ФОП не повинні вести лише касову книгу згідно з п. 4.2 Положення № 637, але прибуткові та видаткові касові документи вони повинні оформляти (п. 4.8 Методрекомендацій № 210). Ми з такою позицією не згодні, тим більше, що Методрекомендації № 210 — це документ рекомендаційного характеру, який не пройшов реєстрацію в Мін'юсті.
Ми солідарні з Нацбанком і вважаємо, що ФОП здійснюють документальне оформлення касових операцій залежно від виду і специфіки своєї діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів, що поширюються на їх діяльність. При цьому ті підприємці, які зобов'язані застосовувати РРО (РК), видають своїм покупцям згідно з нормами Закону про РРО фіскальний касовий чек (розрахункову квитанцію), що підтверджуватиме приймання готівки при продажу чи повернення грошей при поверненні товару. Усі інші ФОП (зокрема, єдиноподатники та фікспатенники), які реалізують товари (послуги) за готівку згідно з п. 15 ст. 3 Закону про РРО, повинні надавати покупцю товарів (послуг) на його вимогу чек, накладну чи інший письмовий документ, який засвідчує передачу права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону про захист прав споживачів. Крім того, згідно з п. 11 ст. 8 Закону про захист прав споживачів і п. 2 ст. 3 Закону про РРО продавець зобов'язаний видавати покупцям розрахунковий документ, що підтверджує факт купівлі.
Більшість ФОП у цьому випадку на вимогу покупця для підтвердження передачі товару та отримання готівкових коштів в оплату за проданий товар (послуги) використовують товарний чек або квитанцію про оплату, складені в довільній формі (форму та зміст товарного чека законодавчо не визначено). У ньому окремо вказується факт отримання готівки в оплату (наприклад, з використанням штампа або напису «Оплачено»). Примірну форму товарного чека ми наводили в Пошті тижня «Чи є право на валові витрати, якщо чек нефіскальний?» // «БТ», 2011, № 11, с. 31.
Що стосується можливості ФОП використовувати форми прибуткового та видаткового касових ордерів замість товарних чеків, то якщо це зручно самому ФОП, вважаємо за можливе застосовувати і їх.
Документальне оформлення видачі грошей під звіт. Як зазначалося вище, передачу готівкових коштів під звіт необхідно оформляти документально, незважаючи на те, що ФОП не зобов'язаний складати видаткові касові ордери. Для цього підійде як власне видатковий касовий ордер, Відомість на виплату грошей (додаток 1 до Положення № 637), так і складений у довільній формі документ (з набором обов'язкових реквізитів для первинного документа).
Про використання виданих на відрядження або під звіт коштів найманий працівник ФОП має відзвітувати в тому самому порядку, що й працівник підприємства (юридичної особи). Для цього після повернення з відрядження або виконання закупівлі за дорученням ФОП він зобов'язаний скласти і подати разом з підтверджуючими документами Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (форму затверджено наказом ДПАУ від 23.12.10 р. № 996). Строки для подання цього Звіту і відповідальність за несвоєчасне повернення невитрачених коштів є загальними як працівників підприємця, так і працівників юридичних осіб (докладніше див. у статті «Підзвітна сума: засади і нюанси» // «БТ», 2011, № 9, с. 19).
Документальне оформлення виплати зарплати працівникам. У Положенні № 637 не передбачено обов'язку виплачувати зарплату найманим працівникам згідно з Відомістю на виплату грошей (додаток 1 до Положення № 637). Однак документувати виплату зарплати працівникам потрібно. Тому ФОП може видавати зарплату як під розпис у розрахунково-платіжній відомості, в якій здійснюється нарахування сум, так і у Відомості на виплату грошей (додаток 1 до Положення № 637). Не забороняється документувати виплату зарплату готівковими коштами і в документі на виплату зарплати, складеному в довільній формі. Але в цьому випадку важливо надати йому статусу первинного документа (про це йшлося вище).
До речі, важливо враховувати, що вимагати документи про виплату зарплати при перевірці у вас можуть працівники ПФУ, перевіряючи нарахування пенсійних внесків (до 2011 року) та єдиного внеску (з 01.01.11 р.), інспекції з праці (що контролюють повноту і своєчасність виплати зарплати) та інші перевіряючі.
На закінчення зазначимо про контроль за касовими операціями. Сам підприємець у разі, коли касові операції оформляє найманий працівник, може проводити інвентаризацію каси, метою якої є перевірка збереження готівкових коштів (п. 4.10 Положення № 637). Крім того, перевірити стан готівкових розрахунків у ФОП мають право працівники ДПС, керуючись Методрекомендаціями № 210. Про відповідальність, до якої можуть притягти ФОП при таких перевірках, ми розповіли вище.

Документи і скорочення статті
ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.
КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.
Указ № 436 — Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.
Закон про РРО — Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.
Закон про захист прав споживачів — Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.
Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.
Методрекомендації № 210 — Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг), затверджені наказом ДПАУ від 23.04.09 р. № 210.
ФОП — фізична особа — підприємець.
РРО — реєстратор розрахункових операцій.
РК — розрахункова книжка.
КОРО — книга обліку розрахункових операцій.
ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на сайті ДПСУ: www.sta.gov.ua

ИСТОЧНИК: http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,991799,991799


Комментариев нет:

Отправить комментарий